อาการขาดสมาธิ

อาการที่เรียกว่า “เด็กขาดสมาธิ (Attention deficit)”
อาการนี้จะพบได้บ่อยในกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยเราจะสังเกตุได้ง่ายๆ และจะพบปัญหาไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่โรงเรียนและสถานที่ต่างๆที่เด็กเข้าร่วมกิจกรรมในสังคม
การที่เรารู้แล้วว่าเขาขาดสมาธินั้นอย่าเพิ่งตกใจ เพราะเราสามารถพัฒนาและฝึกเขาได้ซึ่งหลังจากที่เรายอมรับ เข้าใจและฝึกเขาแล้ว เขาก็จะสามารถทำกิจกรรม เล่น หรือทำงานได้ดีขึ้นตามลำดับเอง